De meest gestelde vragen over EcoXtra Nederland spuitbussen

1. Zitten in spuitbussen nog Cfk’s?
2. Zijn alle spuitbussen Klein Chemisch Afval?
3. Kunnen spuitbussen gerecycled worden?
4. Is er voor alle producten in spuitbussen een uitstekend alternatief?
5. Zijn spuitbussen extra milieubelastend omdat ze drijfgassen bevatten?
6. Zijn spuitbussen gevaarlijk?
7. Geven spuitbussen een afvalprobleem?
8. Gebeuren er veel ongelukken met spuitbussen?

1. Zitten in spuitbussen nog Cfk’s?
Nee, Cfk’s worden sinds 1989 niet meer toegepast in spuitbussen. De industrie is overgestapt op alternatieve drijfgassen zoals butaan, propaan en DME.

2. Zijn alle spuitbussen Klein Chemisch Afval?
Nee, een lege spuitbus hoort beslist niet bij het Klein Chemisch Afval thuis. Of iets chemisch afval is wordt bepaald door de inhoud en niet door de verpakking. Alleen spuitbussen met een restant van bepaalde producten behoren bij het Klein Chemisch Afval, dit kunt u zien aan het KCA-logo.

3. Kunnen spuitbussen gerecycled worden?
Ja, ruim 77% van alle blikken verpakkingen wordt reeds gerecycled. Dat geldt ook voor de spuitbussen.

4. Is er voor alle producten in spuitbussen een uitstekend alternatief?
Nee, de spuitbus kent een aantal voordelen dat niet altijd door alternatieven wordt geleverd. Een product in een spuitbus kan men goed doseren waardoor verspilling wordt voorkomen. Door de fijne verneveling kan de werkstof in alle hoekjes doordringen. De bus is goed afgesloten, waardoor het product lang houdbaar blijft en er geen besmetting van buitenaf kan optreden.

5. Zijn spuitbussen extra milieubelastend omdat ze drijfgassen bevatten?
Nee, drijfgassen worden toegepast om de druk in spuitbussen te brengen. In de meeste gevallen fungeren drijfgassen als oplosmiddel. De energie- en milieubelasting van spuitbussen door het gebruik van drijfgassen is niet hoger dan die van andere verpakkingen.

6. Zijn spuitbussen gevaarlijk?
Nee, bij gebruik volgens de voorschriften is de spuitbus een uiterst veilige verpakking. De spuitbus is een wettelijk zeer goed geregelde verpakkingsvorm. De spuitbus kent wel een paar spelregels. Een verpakking onder druk mag bijvoorbeeld nooit doorboord worden. Daarnaast zijn sommige spuitbussen brandbaar. Ook dit staat duidelijk op het etiket van de spuitbus aangegeven.

7. Geven spuitbussen een afvalprobleem?
Lege spuitbussen kunnen bij het huisvuil gestort worden. Momenteel wordt al ruim 77% van alle blikken verpakkingen hergebruikt.

8. Gebeuren er veel ongelukken met spuitbussen?
Nauwelijks, als er iets gebeurt komt dit bijna altijd doordat de gebruiker zich niet houdt aan de gebruiksvoorschriften. Explosiegevaar ontstaat bijvoorbeeld bij verhitting boven 50℃.