Ontvetten

Onder het begrip ontvetten verstaan we het verwijderen van verontreinigingen die bestaan uit oliën, vetten en los vuil. De eisen qua reinigingsgraad kunnen sterk verschillen en ook de te verwijderen oliën en vetten kunnen variëren, daarom zal de optimale ontvettingsmethode verschillen.
Effectieve reinigingsmiddelen hebben de volgende eigenschappen[1]:
Een lage oppervlaktespanning (zodat zij oneffenheden en kieren kunnen doordringen).
Een lage viscositeit (zodat het reinigingsmiddel hoge kruipeigenschappen heeft en alles goed kan doordringen).
Een hoog soortelijk gewicht (zodat lichtere materialen gemakkelijk kunnen worden verplaatst).
Ofwel volledige oplosbaarheid of volledige onoplosbaarheid van de vervuiling (zodat zij kunnen verdunnen of de vervuiling kunnen verdringen).GridList